Online Syzyfowe prace.VOD Szukaj online

Syzyfowe prace

Polska pod zaborami. Marcin Borowicz (Łukasz Garlicki) rozpoczyna swoją edukację w gimnazjum w Klerykowie. Tam spotyka się z rusyfikacją, której nieświadomie ulega. Z biegie...