Online Róża Luksemburg.VOD Szukaj online

Róża Luksemburg

Biografia Róży Luksemburg - działaczki i ideologa polskiego i niemieckiego ruchu robotniczego, teoretyka ekonomii politycznej. W 1893 r współzałożycielka SDKPiL, przywódczy...